Zwory elektromagnetyczne – podstawowe parametry pracy

Zastosowanie zwory elektromagnetycznej korzystnie wpływa na bezpieczeństwo znajdujących się w budynku osób lub mienia. Montaż takiej zwory wymaga jednak znajomości jej podstawowych parametrów pracy.

Jedno skrzydło, czy dwa?

Instalując zworę elektromagnetyczną, zawsze warto mieć na względzie liczbę posiadanych przez nią płytek. Nie ma potrzeby montowania osobnych zabezpieczeń na każdym skrzydle drzwi, gdyż można zastosować zworę podwójną. Zaletą tego układu jest możliwość niezależnego otwierania i zamykania dowolnego skrzydła, w zależności od typu zwory i sposobu jej montażu.

Ciężar mówi wszystko

Jednym z podstawowych parametrów zwory elektromagnetycznej (https://www.napad.pl/952-zwory-elektromagnetyczne.html) jest siła, z jaką elektromagnes przyciąga płytkę blokującą. Parametr ten określony jest w kilogramach. Typowe zwory do zastosowań domowych, pozwalają na zamknięcie rygla z siłą kilkudziesięciu kilogramów. Bardziej profesjonalne rozwiązania umożliwiają przyciągnięcie bloku z siłą nawet 300 – 400 kilogramów.

Parametry elektryczne

Z punktu widzenia instalatora, bardzo ważne jest zdefiniowanie podstawowych parametrów elektrycznych zworki. Najczęściej jest ona zasilana napięciem zmiennym 230 V, przy czym niezbędne jest w tym przypadku zamontowanie transformatora (zwykle 12 V) wraz z układem prostującym i filtrem. Większość typowych zworek pobiera prąd o natężeniu 100 – 500 mA).

Podsumowując, powyższe parametry to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o zdefiniowanie pracy zwór elektromagnetycznych. Dzięki nim łatwo określić, jakie możliwości posiada każde z tych urządzeń.